Woestenborg Vloeren


gevraagd !

Vloerenleggers / stoffeerders utiliteitsbouw

Halfwas en leerling


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Woestenborg Vloeren is projectstoffeerder en daarmee als uitvoerende onderneming, onderdeel van een procesketen van grondstof tot ‘eindproduct’. Fabricaten en halffabricaten van toeleveranciers worden door onze eigen stoffeerders verwerkt en bij de eindklant op vakkundige wijze gelegd als vloerbedekking. Onze projectleiders begeleiden de klant van advies tot oplevering. Dit document belicht hoe Woestenborg Vloeren BV in alle facetten nastreeft om zo Maatschappelijk Verantwoord mogelijk te Ondernemen.


Economische & Ecologische werkwijze:


Elk project wordt op de meest economisch mogelijke uitvoering berekend met behulp van professionele software. Deze software is erop ingericht om zo spaarzaam mogelijk met materialen om te gaan en resulteert dus in de meest efficiënte benutting van materialen, waarbij zo min mogelijk snijverlies cq. afval ontstaat. We clusteren orders voor onze toeleveranciers zoveel mogelijk, waardoor het aantal ritten van de koeriers wordt beperkt. In ons magazijn en kantoor wordt milieuvriendelijk gewerkt door gebruik van bijvoorbeeld: LED-monitoren, LED-verlichting, Double A printpapier, Energystar Printers, PC’s en laptops, verwarming m.b.v. digitale thermostaat, CV, thermostatische kranen, dubbel glas rondom, mechanische ventilatie, daglichtkoepel, digitale archivering, facturering etc. Onze medewerkers rijden in 14% bijtelling auto’s met een CO₂-emissie van 82 g/km, waarbij onze stoffeerders dagelijks carpoolen.


Afvalbeleid:


Al onze stoffeerders brengen de reststukken/coupons mee terug naar ons magazijn, waar beoordeeld wordt of iets nog gebruikt kan worden of niet. Het niet bruikbare restafval wordt gescheiden ingezameld. In de grote nieuwbouw- en renovatieprojecten gebruiken wij de gescheiden afvalcontainers van de aannemer. 2


Commitment:


Onze toeleveranciers zijn zorgvuldig geselecteerd en werken allen volgens milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde protocollen. Allen zijn ISO 14001 (verantwoord milieumanagement) en ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) gecertificeerd. Dit betreft niet alleen alle geselecteerde toeleveranciers van vloerbedekkingen (Tapijt, tapijttegels, linoleum, rubbervloeren, PVC vloeren etc.), maar het betreft ook de door ons geselecteerde leveranciers van verwerkingsmaterialen (lijm, egalisatie- en herstelmiddelen etc.) Dit uit zich in: fabricageprocessen, logistieke-/handlingsprocessen en beleidsmatige processen. Onze commitment aan deze toeleveranciers, verplicht ons vervolgens ook om volgens hun voorschriften te werken. Om de laatste innovaties te blijven volgen, worden wij periodiek geïnformeerd door de toeleveranciers, lezen wij de vakbladen en bezoeken wij diverse beurzen.


Social Return:


Woestenborg Vloeren heeft in samenwerking met UWV, diverse collega’s aangenomen die afkomstig zijn uit een situatie met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt; -Onze mensen worden intern opgeleid door zeer ervaren, eigen vakmensen; -Woestenborg Vloeren BV verzorgt en bekostigt: producttrainingen, opleidingen en certificering van de medewerkers; Bepaalde klanten in de sociale sector/onderwijssector/zorgsector, komen we financieel tegemoet in de vorm van sponsoring/projectkortingen op maat. -Wij sponsoren Stichting Leven Met Kanker.


LEAN:


Omdat Woestenborg Vloeren BV veelal grote projecten aanneemt, werken we vaak volgens de LEAN methode. Dit betekent dat in een project nauw wordt samengewerkt tussen hoofdaannemer en onderaannemers. De kerngedachte van LEAN is meer waarde en minder verspilling (faalkostenvermindering). Alle processen dienen maximaal bij te dragen aan waarde en mogen zo min mogelijk verspilling bevatten. Continu verbeteren is een belangrijke LEAN-eigenschap.